Parallel/BM Rate

Latest Naira/Dollar, Naira/Pound, Naira/Euro Exchange rates at the black market, parallel markets.

06/04/2017 – Naira Exchange Rate

DollarsPoundsEuro
Buy/Sell
CBN
Buy/Sell
CBN
Buy/Sell
CBN
390/398
305.2/306.2
470/485
380.7/381.9
400/415
325.2/326.8
387/397
305.2/306.2
475/485
380.7/381.9
410/420
325.2/326.8
--/--
305.2/306.2
--/--
380.7/381.9
--/--
325.2/326.8
Official BDC and CBN exchange rate for Naira against Dollar, Pounds and Euro for 06/04/2017.

03/04/2017 – Naira Exchange Rate

DollarsPoundsEuro
Buy/Sell
CBN
Buy/Sell
CBN
Buy/Sell
CBN
377 / 383
305.3/306.3
470 / 478
381.2/382.5
400 / 420
326.2/327.3
380 / 390
305.3/306.3
470 / 480
381.2/382.5
410 / 415
326.2/327.3
380 / 390
305.3/306.3
470 / 480
381.2/382.5
410 / 415
326.2/327.3
Official BDC and CBN exchange rate for Naira against Dollar, Pounds and Euro for 03/04/2017

23/12/2016 – Naira Exchange Rate

 DollarsPoundsEuro
Buy/SellBuy/SellBuy/Sell
AM488/493590/595505/510
Mid488/493590/595505/510
PM488/493590/595505/510
Official BDC and CBN exchange rate for Naira against Dollar, Pounds and Euro for 23/12/2016.

22/12/2016 – Naira Exchange Rate

 DollarsPoundsEuro
Buy/SellBuy/SellBuy/Sell
AM490/495605/610505/510
Mid488/493590/595505/510
PM488/493590/595505/510
Official BDC and CBN exchange rate for Naira against Dollar, Pounds and Euro for 22/12/2016.

20/12/2016 – Naira Exchange Rate

 DollarsPoundsEuro
Buy/SellBuy/SellBuy/Sell
AM484/488602/598503/500
Mid484/488602/598503/500
PM484/488602/598503/500
Official BDC and CBN exchange rate for Naira against Dollar, Pounds and Euro for 20/12/2016.

19/12/2016 – Naira Exchange Rate

 DollarsPoundsEuro
Buy/SellBuy/SellBuy/Sell
AM487.5/484600/605500/505
Mid487.5/484600/605500/505
PM487.5/484600/605500/505
Official BDC and CBN exchange rate for Naira against Dollar, Pounds and Euro for 16/12/2016.

16/12/2016 – Naira Exchange Rate

 DollarsPoundsEuro
Buy/SellBuy/SellBuy/Sell
AM487.5/484600/605500/505
Mid487.5/484600/605500/505
PM--/----/----/--
Official BDC and CBN exchange rate for Naira against Dollar, Pounds and Euro for 16/12/2016.